Zadzwoń i zapytaj o produkt: 022 812-41-41 Polski English

O firmie

Firma Proscan powsta??a 1997 roku i rozpocz─???a od dystrybucji wsporników samochodowych do monta??u zestawów g??o??no mówi─?cych. Pod─???aj─?c za dynamicznie zmieniaj─?cym si─? rynkiem telekomunikacyjnym w obecnej chwili zajmujemy si─? g??ównie dostaw─? i produkcj─? anten oraz przewodów antenowych. Anteny z naszej oferty pokrywaj─? ca??e spectrum cz─?stotliwo??ci u??ytkowych od 20 Mhz do 5,4 Ghz. Wysokiej jako??ci naszych wyrobów zaufa??y liczne firmy produkuj─?ce satelitarne systemy lokalizacji pojazdów GPS, Wojsko, Policja, firmy dostarczaj─?ce systemy radiowej ??─?czno??ci profesjonalnej, produkuj─?ce systemy alarmowe oraz wiele innych.

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo anteny GSM, UMTS, LTE, GPS, CB, radiowe, morskie, bazowe, anteny do zastosowa?? militarnych oraz wiele innych.Kontakt

Proscan Wojciech Cie??lak
ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa
Tel. 022 812-41-41, 022 812-10-31
Ô??Fax: 022 812-47-98

Dzia?? handlowy

Marcin Bogucki, wew.209, sales@proscan-antenna.com
Piotr Niewiadomski, wew. 203, pn@proscan-antenna.com
Grzegorz Stefan, wew. 205, zamówienia@proscan-antenna.com

Pracujemy

w godzinach: 08.00 - 16.00
od pon. do pt.